» Dịch vụ »

Xe tay ga Vision

Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2018, màu đỏ, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2018, màu đỏ, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 200.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 130.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 130.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2019, màu trắng, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2019, màu trắng, xe bảo dưỡng hãng.

Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 220.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 140.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 140.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2019, màu đen, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2019, màu đen, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 220.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 140.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 140.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 350.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 230.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 230.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
 • KHÁCH THUÊ THÁNG - HẾT XE