» Dịch vụ »

Xe tay ga Air blade

Honda Air Blade RemoteKey 125cc, đời 2015, màu xám 3D, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Air Blade RemoteKey 125cc, đời 2015, màu xám 3D, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 150.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 100.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 100.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Air Blade Smartkey 125cc, đời 2019, màu xám 3D, xe bảo dưỡng hãng

Honda Air Blade Smartkey 125cc, đời 2019, màu xám 3D, xe bảo dưỡng hãng

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 250.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 150.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 150.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Air Blade 160cc, Smartkey, thắng ABS, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Air Blade 160cc, Smartkey, thắng ABS, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 600.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 400.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 400.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
 • KHÁCH THUÊ THÁNG - HẾT XE