Cho thuê xe máy tự lái

Wave alpha 110cc, đời 2018, xe bảo dưỡng hãng.

Wave alpha 110cc, đời 2018, xe bảo dưỡng hãng.

 1. Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 2. 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 150.000đ
 3. 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 100.000đ
 4. 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 100.000đ
 5. Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Wave alpha 110cc, đời 2019, xe bảo dưỡng hãng.

Wave alpha 110cc, đời 2019, xe bảo dưỡng hãng.

  • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

  • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 180.000đ
  • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 120.000đ
  • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 120.000đ
  Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Wave alpha 110cc, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng. Giá thuê xe theo khung ngày, buổi

Wave alpha 110cc, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng. Giá thuê xe theo khung ngày, buổi

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 250.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 150.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 150.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
 • KHÁCH ĐÃ HỢP ĐỒNG THEO THÁNG - HẾT XE
Honda Future FI 125cc, đời 2017, màu xanh, xe bảo dưỡng hãng

Honda Future FI 125cc, đời 2017, màu xanh, xe bảo dưỡng hãng

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 180.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 120.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 120.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Future FI 125cc, đời 2020, màu đỏ, xe bảo dưỡng hãng

Honda Future FI 125cc, đời 2020, màu đỏ, xe bảo dưỡng hãng

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 220.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 140.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 140.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Future FI 125cc, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng

Honda Future FI 125cc, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 350.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 230.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 230.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
 • KHÁCH HỢP ĐỒNG THEO THÁNG - HẾT XE
Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2018, màu đỏ, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2018, màu đỏ, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 200.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 130.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 130.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2019, màu trắng, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2019, màu trắng, xe bảo dưỡng hãng.

Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 220.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 140.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 140.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2019, màu đen, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2019, màu đen, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 220.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 140.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 140.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 350.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 230.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 230.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
 • KHÁCH THUÊ THÁNG - HẾT XE
Honda Air Blade RemoteKey 125cc, đời 2015, màu xám 3D, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Air Blade RemoteKey 125cc, đời 2015, màu xám 3D, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 150.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 100.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 100.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Air Blade Smartkey 125cc, đời 2019, màu xám 3D, xe bảo dưỡng hãng

Honda Air Blade Smartkey 125cc, đời 2019, màu xám 3D, xe bảo dưỡng hãng

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 250.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 150.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 150.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Air Blade 160cc, Smartkey, thắng ABS, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Air Blade 160cc, Smartkey, thắng ABS, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 600.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 400.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 400.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
 • KHÁCH THUÊ THÁNG - HẾT XE
Honda Sh mode 125cc, Smartkey, đời 2016, màu vàng, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Sh mode 125cc, Smartkey, đời 2016, màu vàng, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 250.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 150.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 150.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Sh mode 125cc, Smartkey, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Sh mode 125cc, Smartkey, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 700.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 500.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 500.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
 • KHÁCH THUÊ THÁNG - HẾT XE