» Dịch vụ » » Honda Future FI 125cc, đời 2017, màu xanh, xe bảo dưỡng hãng
Honda Future FI 125cc, đời 2017, màu xanh, xe bảo dưỡng hãng

Honda Future FI 125cc, đời 2017, màu xanh, xe bảo dưỡng hãng

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 180.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 120.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 120.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)

Có thể bạn quan tâm
Honda Future FI 125cc, đời 2020, màu đỏ, xe bảo dưỡng hãng

Honda Future FI 125cc, đời 2020, màu đỏ, xe bảo dưỡng hãng

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 220.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 140.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 140.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Future FI 125cc, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng

Honda Future FI 125cc, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 350.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 230.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 230.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
 • KHÁCH HỢP ĐỒNG THEO THÁNG - HẾT XE