• Thuê xe máy tại Bạc Liêu
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (Xe Hợp đồng)

Cho thuê xe máy tự lái

Wave alpha 110cc, đời 2018, xe bảo dưỡng hãng.

Wave alpha 110cc, đời 2018, xe bảo dưỡng hãng.

 1. Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 2. 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 150.000đ
 3. 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 100.000đ
 4. 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 100.000đ
 5. Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Wave alpha 110cc, đời 2019, xe bảo dưỡng hãng.

Wave alpha 110cc, đời 2019, xe bảo dưỡng hãng.

  • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

  • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 200.000đ
  • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 130.000đ
  • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 130.000đ
  Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Wave alpha 110cc, đời 2024, xe bảo dưỡng hãng. Giá thuê xe theo khung ngày, buổi

Wave alpha 110cc, đời 2024, xe bảo dưỡng hãng. Giá thuê xe theo khung ngày, buổi

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 250.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 150.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 150.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
 • KHÁCH ĐÃ HỢP ĐỒNG THEO THÁNG - HẾT XE
Honda Future FI 125cc, đời 2017, màu xanh, xe bảo dưỡng hãng

Honda Future FI 125cc, đời 2017, màu xanh, xe bảo dưỡng hãng

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 200.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 130.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 130.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Future FI 125cc, đời 2020, màu đỏ, xe bảo dưỡng hãng

Honda Future FI 125cc, đời 2020, màu đỏ, xe bảo dưỡng hãng

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 250.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 150.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 150.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Future FI 125cc, đời 2024, xe bảo dưỡng hãng

Honda Future FI 125cc, đời 2024, xe bảo dưỡng hãng

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 350.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 230.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 230.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
 • KHÁCH HỢP ĐỒNG THEO THÁNG - HẾT XE
Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2018, màu đỏ, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2018, màu đỏ, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 200.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 130.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 130.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2019, màu trắng, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2019, màu trắng, xe bảo dưỡng hãng.

Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 250.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 150.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 150.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2019, màu đen, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2019, màu đen, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 250.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 150.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 150.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2024, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Vision Smartkey 110cc, đời 2024, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 350.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 230.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 230.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
 • KHÁCH THUÊ THÁNG - HẾT XE
Honda Air Blade RemoteKey 125cc, đời 2015, màu xám 3D, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Air Blade RemoteKey 125cc, đời 2015, màu xám 3D, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 200.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 130.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 130.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Air Blade Smartkey 125cc, đời 2019, màu xám 3D, xe bảo dưỡng hãng

Honda Air Blade Smartkey 125cc, đời 2019, màu xám 3D, xe bảo dưỡng hãng

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 300.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 200.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 200.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Air Blade 160cc, Smartkey, thắng ABS, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Air Blade 160cc, Smartkey, thắng ABS, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:

 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 600.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 400.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 400.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
 • KHÁCH THUÊ THÁNG - HẾT XE
Honda Sh mode 125cc, Smartkey, đời 2016, màu vàng, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Sh mode 125cc, Smartkey, đời 2016, màu vàng, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 300.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 200.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 200.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
Honda Sh mode 125cc, Smartkey, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng.

Honda Sh mode 125cc, Smartkey, đời 2022, xe bảo dưỡng hãng.

 • Giá thuê xe theo khung ngày, buổi, đêm:
 • 1 ngày: tính từ 7h đến 21h = 700.000đ
 • 1 buổi: tính từ 7h đến 12h = 500.000đ
 • 1 buổi: tính từ 15h đến 21h = 500.000đ
 • Phí qua 1 đêm: tính từ 21h đến 7h = 50.000đ (thuê nhiều, sẽ được miễn phí qua đêm)
 • KHÁCH THUÊ THÁNG - HẾT XE

Cho thuê xe ô tô tự lái

Xe 5 chỗ Vios 2019, số sàn, tự lái

Xe 5 chỗ Vios 2019, số sàn, tự lái

 • Giá thuê xe Vios 2019 số sàn tự lái:
 • - Ngày thường từ 600.000đ đến 1.000.000đ tùy theo khung giờ
 • - Thứ bảy và chủ nhật từ 800.000đ đến 1.200.000đ tùy theo khung giờ
 • LỄ - TÉT THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG
Cho thuê xe 7 chỗ Veloz 2023, số tự động, tự lái

Cho thuê xe 7 chỗ Veloz 2023, số tự động, tự lái

Xe 7 chỗ Toyota Veloz Cross Top 2023, số tự động, cho thuê tự lái

 • Giá thuê xe Veloz 2023, số tự động tự lái:
 • - Ngày thường từ 800.000đ đến 1.200.000đ tùy theo khung giờ
 • - Thứ bảy và chủ nhật từ 1.000.000đ đến 1.500.000đ tùy theo khung giờ
 • LỄ - TẾT THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG

Cho thuê xe du lịch (Hợp đồng theo nhu cầu)

Cho thuê xe tập lái và bổ túc tay lái

Sửa chữa thiết bị văn phòng

Phần mềm bản quyền tại Bạc Liêu

Cần bán

Chuột Bluetooth Zadez M350

Chuột Bluetooth Zadez M350

Giá: 350.000 

 • Tình trạng : Mới
 • Nhà Sản Xuất : Zadez (Hồng Kong)
 • Đặc điểm:
 • Kết Bluetooth Đầu thu USB Receiver
 • 1 viên pin AA
 • Thiết kế tối ưu tương thích cho iOS (iPhone, iPad) Windows
 • Bảo hành 12 tháng
Chuột không dây Logitech MX Anywhere3

Chuột không dây Logitech MX Anywhere3

Giá: 1.999.000 

 • Tình trạng : Mới
 • Nhà Sản Xuất : Logitech (Thụy sĩ)
 • Đặc điểm:
 • Kết BluetoothĐầu thu USB Receiver
 • Pin sạt tích hợp
 • Bao gồm cáp Lightning to USB
 • Thiết kế tối ưu tương thích cho iOS (iPhone, iPad)Windows
 • Bảo hành 12 tháng
Apple Magic Mouse 2 LL/A (Silver)

Apple Magic Mouse 2 LL/A (Silver)

Giá: 1.800.000 

 • Tình trạng : New Seal
 • Nhà Sản Xuất : Apple (USA)
 • Đặc điểm:
 • Kết Bluetooth không dây
 • Pin sạt tích hợp
 • Bao gồm cáp Lightning to USB
 • Thiết kế tối ưu tương thích cho Mac OS
 • Bảo hành 12 tháng

TIN TỨC

ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH BẠC LIÊU TUYỆT ĐẸP NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẾN